Web Developer/CMS

IT

 

DEVELOP YOURSELF WHILE:

 • Working with a professional content management system (FirstSpirit) and architecture
 • Backend development and maintenance in the areas of web, intranet and ecommerce
 • Developing, improving and maintaining CMS platform
 • Conception & Realization of requirements in the area of web and CMS
 • Integration of internal systems and tools
 • Implementing new solutions and improving the existing ones
 • Consulting the designed ideas with users, supporting internal customers

 

THE COMPANY VALUES:

 • University Degree in Information Technology or similar field of study
 • Programming skills in Java – strongly preferred (or other languages such as PHP)
 • Experience in web technologies and frameworks like JavaScript, HTML, CSS, XML, Ajax, JSON, JQuery will be an advantage
 • Basic SQL Know How
 • General Apache/Tomcat Know How is needed
 • Experience with a professional content management system will be helpful
 • Being open minded with passion for new technologies and a hands-on mentality
 • Ability to work autonomously, proactively and in a structured and collaborate manner within an international team of experienced developers.
 • Good English skills to work and collaborate in an international team
 • Experience in similar position, preferably in international SSC or BPO environment

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Stable job and cooperation with friendly and high qualified team
 • Work in international environment in a modern office
 • A package of benefits, e.g. private medical care, co-financing to sport cards, possibility to have group life insurance etc.
 • Possibility to take part in set up of a new team in Katowice
 • We are going to train and implement you to the new responsibilities as well as offer you possibility to develop your skills and qualifications

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony