Voice Infrastructure Specialist

IT

 

Main responsibilities: 

 • Responsible for the planning, documenting, testing and maintenance of centralized voice infrastructure
 • Daily operations and administration
 • Troubleshooting
 • Monitoring of voice circuits, PBXes. Support for Skype infrastructure both on prem and O365. As well as analog voice systems for service desks and office locations
 • Mobile Device Management: Responsible for the planning, documenting, testing and maintenance of centralized mobile device management infrastructure build on Mobile Iron solution
 • Device enrollment, testing and maintenance. Participation in projects, audits and improvements for the platform
 • Serve as the third line of escalation support for given technology issues that cannot be resolved by tier one or two support
 • Monitor group incident and request queues, alert notices and other work request streams for new notifications
 • Initiate support tickets with service providers to resolve issues and hardware failures or related to hardware maintenance contracts
 • Maintain updated documentation of all in-progress and completed requests in appropriate systems as required by team management
 • Coordination, maintenance and monitoring of the IT infrastructure and performance tuning using corporate selected applications
 • Support in the technical development and implementation of global IT infrastructure projects

 

Requirements:

 • BA or BS in Computer Science, Information Technologies degree preferred
 • A minimum of 5 years experience in IT networking
 • In-depth hands-on experience in management of corporate-wide voice platforms with 3-5 years of experience, which is a must
 • Extensive experience in Skype for Business platform. Including daily operational support, and migration activities to Unified Communication platforms
 • Basic knowledge in management and set up of SBC, preferably experience with AudioCodes Gateways
 • Yealink – Skype for Business desk phones management, maintenance and firmware upgrades
 • Preferred experience in Mitel MX one / One Box / Contact Centre systems, support and maintenance
 • Preferred experience in Retarus fax systems
 • Experience in Mobile Devices management with Mobile Iron environment is a plus
 • Experience in migration of voice platforms from analog to digital in a corporate environment
 • Fluent in English
 • ITIL Knowledge on Foundation Level
 • Excellent communication skills
 • Some travel within EMEA expected ca. 10-15% yearly
 • Technology related certification desirable (Microsoft, Cisco, Mobile Iron)
 • Willingness to learn and develop in different areas of technologies related with the position and current or future business needs

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony