UX / UI Designer – Digital Practice Team

JOB DESCRIPTION
Are you a self-starter, a resourceful designer with a can-do attitude?
Are you a creative problem solver eager to try new and different approaches?
If so, we’re looking for someone like that to:
• Collaborate with product managers, engineers, designers and stakeholders.
• Design, iterate and deliver comprehensive wires and user flows.
• Optimize existing user interface design
• Create low to high fidelity prototypes to help test and explain solutions.
• Conduct user interviews to test, prove or disprove design solutions/hypothesis.
• You will create documentation and provide guidance to engineers to implement your
solutions. This includes design annotations, document flows and overall specifications.
The ideal candidate should demonstrate a refined eye for UI design and strong sense of visual
design principles.

Your team
You will be working in the brand new Digital Practice unit based in Wroclaw, Poland. We are
a dynamic and diverse team of transformation professionals with focus on emerging
technology transformation. This unit is part of the broader newly created Group Internal
Consulting department.
Our practice teams helpbusiness functions implement their digital strategy and
accomplish their ambitions in the areas of emerging technologies like Artificial Intelligence
(AI), Advanced Analytics , Cognitive Automation and Blockchain. The Digital Practice is at the
intersection of business, technology and innovative thinking. We accompany functions across
all businesses to build a sustainable transformation; combining the power of emerging
technologies with a profound understanding of businesses. The team works in in close
collaboration with the different functions, business divisions and external parties to achieve
its goals.

THE COMPANY VALUES

• Excellent communication skills and great attention to details
• Several years of experience creating UX/UI for the Web, Mobile and Desktop apps
• Experience with data visualization, charting and designing intuitive data-dense
dashboards
•The ability to take complex issues and distill them into simple and intuitive interfaces
• The ability to create prototypes and Knowledge of/proficiency in relevant software
(Adobe XD ,Sketch, Axure RP, Illustrator, UXPin, Adobe Photoshop, Invision and
InDesign )
• Understanding of basic front-end languages such as HTML5, CSS3, Javascript
• Experience working in agile/scrum development process
• The ability to design, deliver, review, iterate your design solutions
• Experience annotating designs, creating specs and guidance for engineering
• Experience working closely with engineers, providing guidance during development
and the QA phase. You must be a team player to be a good fit within our team
• Ability to work seamlessly with junior and senior stakeholders across the globe
• Fluent in English both written and spoken (min. C1) , other languages a plus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony