Transition Manager

 

The Transition Manager is the main point of contact for all transition-related matters and responsible for ensuring all processes from the respective sending location are transitioned to the hub as per plan and within budgets. This role reports into the GBS Hub Leader and helps ensure the transition plan for a location is executed as per schedule.
The key responsibility of this role is to project manage the entire gamut of activities for the transition. This includes leading the due kick-off and due diligence, liaising with the hiring team for recruitment, working with the subject matter experts and training team to design and implement training, working with IT to ensure connectivity and tools are in place thereby ensuring that the work transfer happens as per schedule and on-going operations can be carried out seamlessly from the hub.

 

Develop yourself while:

 

 • Identifying and scheduling project deliverables, milestones and required tasks – preparing and owning  the detailed project plan, setting up the governance rhythm and reporting out on progress
 • Working with TA team to ensure people are hired and on-boarded within required timelines
 • Working with the IT team to ensure all IT infrastructure is in place to ensure seamless operations (connectivity is in place, applications can be accessed and all tools are available)
 • Working with the training / L&D / Knowledge management team to ensure training plans are in place and training sessions are held as per schedule and all KM compliances are in place
 • Working with the Quality team on metrics definitions, designing templates for reporting, baselining and ensuring report outs are taking place
 • Working with SMEs for process solution definition from a transition standpoint and build relevant process document as and when required
 • Support HR / Change management team on a need basis. Track change interventions as part of ongoing governance
 • Managing logistics for onsite travel for knowledge capture including visas, travel etc.
 • Monitoring project progress and sending regular updates to key stakeholders.
 • Maintaining list of open items and tracking them to closure with appropriate follow ups on actions due against other project team members with escalations for past due items wherever required.
 • Proactive identifications of risks and working with respective teams to ensure mitigation plans are put in place and executed
 • Relationship management with onsite stakeholders
 • Coordinating with the admin team to ensure facility/seats are available and planning ahead of time based on the projections from the business
 • Support transition coordinators to execute transitions from various locations
 • Report on transition metrics i.e., timeline and budget adherence and first time right etc.

 

 

The company values:

 

 • Strong knowledge and exposure to BPM industry, third party service providers/captive shared services, in a stand-alone transition role is a must
 • Overall experience of close to 10-12 years, with strong project management background
 • Experience in global end to end transitions
 • Proven ability to work with senior stakeholders, excellent stakeholder management and client handling (domestic & international) skills
 • Excellent communication (written and oral) and interpersonal skills
 • Proven ability to manage change in a fluid, dynamic and evolving environment
 • Track record of excellent project execution/delivery
 • Proven ability to work with large cross functional teams
 • Understanding of metrics, process improvements, lean and six sigma would be helpful
 • Proficient with MS Office – MS Excel and MS Power point in particular

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony