Training Specialist for the Account Receivable Department

Would you like to work with a diverse group of customers in the telecommunications, IT/high-tech and retail industries – from start-ups to groups with world-famous brands? Then we’d love to hear from you!

 

Responsibilities:

 • Design and deliver training programs in Account Receivables (AR) processes, systems, product, desktop training, etc. and supporting Global Learning &Development Initiatives
 • Support AR department in daily duities if required
 • Plan, organize and direct a wide range of AR training activities
 • Conduct continuous Training Needs Analysis
 • Research, write, create, develop training materials
 • Measure the impact of learning interventions on key business metrics
 • Manage training calendar and notice boards
 • Deliver training using a variety of methods to include classroom learning, computer-aided training manuals, etc.
 • Attend to all training administration
 • Evaluate training courses and materials and make continuous improvements as required
 • Research and develop Compulsory Basic Training and web-based training materials
 • Conduct feedback sessions on training programs and make changes accordingly
 • Coach New and Existing employees in AR department

 

Requirements:

 • 3 years of operations experience, preferably in AR or Training department
 • Having exposure and aptitude to the training environment
 • Appling principles of adult learning in the design and delivery of group training at all levels
 • Demonstrating continuous effort to improve processes,working cooperatively and jointly to provide quality and seamless training excellence
 • Knowledge of up-to- date and innovative training techniques
 • Fluency in English (both spoken and written) is a must

 

The company offers:

 • Unique office environment with great food, drinks and game rooms
 • Working for one of the most recognizable online Search Engine in multicultural office
 • Full time employment contract, great salary and benefits
 • Positive, energetic, innovative and proactive culture

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony