Technical Reviewer with English + Hungarian

Responsibilities:

 • Ensuring accreditation compliant execution of orders, implementation of certification procedures and guidance
 • Reviewing audit reports and making certification decisions
 • Approval of certification relevant data in database (ICMS)
 • Decision on certification, granting, suspending, withdraw of certificate
 • Approving content of main certificate, scope wording, content of annex and subcertificates
 • Supporting of experience exchange and management review
 • Accurately and timely performing all activities, according to the guidelines received from Head of Technical Competence Center of Systems
 • Timely completion of all allocated tasks (daily, weekly, monthly)
 • Communication with internal customer, auditing office  auditor, certification body in an effective and efficient manner
 • Reporting periodically or upon request KPI’s measurements
 • Participation in continuous process improvement

Requirements:

 • Fluency in English and Hungarian
 • Dipl. Engineer or Dipl. Economist or a comparable education, qualification preferred.
 • 4-5 years of professional experience (at least 2 years in management systems), preferably in the sectors of services, power engineering or production/manufacturing
 • Experience in QMS, EMS, EnMS. OH&S management systems or integrated systems (professional experience as auditor would be an advantage)
 • Knowledge of quality management, including knowledge of fundamental concepts and quality management principles, teams and definitions related to quality management, the process approach, the application of risk based thinking including the determination of risks and opportunities as well as scopes and their applicability to an organization’s quality management system.
 • Good knowledge of MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • Analytical thinking
 • High diligence in processing the projects and documentation the employee is responsible for
 • High level of social competence and good communications skills
 • Cooperative and team-oriented working style

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony