Responsibilities:

 

 • Management of a team – preparing targets, delegating tasks, motivating, coaching
 • Ensuring the team’s timely completion of all allocated tasks (daily, weekly, monthly)
 • Organizing the Accounts Receivable (A/R) team depending on workload
 • Participating in and supporting the process migration
 • Supervising team’s day to day operational activities in the area of Accounts Receivable (A/R) (invoice booking, open items matching, account reconciliations)
 • Supervising month / quarter / year end closing
 • Ensuring accurateness of journal entries and balance sheet reconciliations performed by the Accounts Receivable (A/R) team
 • Supporting Financial Statement preparation and creating commentaries
 • Reporting to the Finance Shared Services Lead
 • Being the key point of contact for Germany and other European countries for Accounts Receivable (A/R) related matters
 • Being in direct contact with local finance teams and corporate team
 • Ensuring continuous improvement of German Accounts Receivable (A/R) processes and work closely with project management team
 • Executing the strategic goals and targets provided to shared services centre staff by management
 • Utilizing quality leadership principles to gather data, analyzing problems, identifying root causes, developing solutions, and measuring performance
 • Being responsible for KPIs linked to Accounts Receivable (A/R) processes
 • Ensuring back-up for Finance Shared Service Lead in order to guarantee service continuity
 • Liaison with auditors

 

Requirements:

 •  University/ College: Finance, Accounting, Economics education
 • 6+ years of relevant financial experience
 • Previous supervisory or lead experience, gained in SSC/BPO environment
 • Preferred: International experience
 • Previous experience with process documentation and transitions
 • Previous experience in Accounts Receivable (A/R) accounting area (invoice booking, matching of open items with payments, reconciliation of accounts)
 • Fluent in English and German (both verbal and written)
 • SAP knowledge
 • Strong time and people management skills
 • Willingness to travel during the transition phase
 • Excellent communication, presentation, analytical and leadership skills, ability to motivate team members
 • Preferred: French and Spanish language skills are of advantage; Experience in transition projects to SSC/BPO structures
 • Competencies: Cooperation, Service Orientation, Customer Satisfaction, Performance Management, Effective Communication, Efficiency, Quality Orientation, Responsibility, Improvement Orientation

 

The company offers:

 

 • Possiblity of working in the newly opened SSC in Katowice (start-up)
 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, private healthcare, Multisport card etc.)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Working in a worldwide known German company
 • Excellent employer image
 • Possibility of travelling to Germany to take part in the transition process

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony