Talent Attraction & Engagement GBS Lead

RESPONSIBILITIES:

 • Leading the company’s Global Business Services (GBS) attraction and engagement strategy, supporting all geographic hub recruitment.
 • Partnering with recruitment teams to deliver employer value proposition (EVP) messaging in a transparent and innovative way that evokes an emotional connection with the talent they seek to hire and retain.
 • Working cross-functionally to refine, deploy and build advocacy for their EVP  throughout the entire employee life cycle.
 • Delivering toolkits that stakeholders can “lift and shift” to extend advocacy.
 • Leading the company’s LinkedIn Elevate GBS strategy.
 • Working collaboratively with Talent Acquisition partners to utilize market research,
 • Competitive analysis and hire data to cultivate a competitive market intelligence knowledge-base of desired companies, geographies and education programs.
 • Consistently searching for new opportunities to elevate the company’s employer brand by reviewing competitors, understanding industry best practices and nurturing partnerships, both internally and externally.
 • Designing and delivering clear and compelling attraction and hiring strategies that are connected to business objectives, with a clear approach to activation, optimization, measurement and return on investment (ROI) for stakeholders.
 • Partnering with the Talent Acquisition team on digital, social, video, events and traditional media initiatives to ensure talent brand marketing materials are engaging, relevant and attracting high quality talent, keeping a keen focus on measurement and ROI.
 • Collaborating with Corporate Communications and global Attraction and Engagement team members to review and develop compelling and relevant content for internal and external audiences that reflects the company’s culture and EVP.
 • Evaluating and launching new and emerging recruitment channels, tools and marketing outreach strategies.

REQUIREMENTS:

 • Extensive experience in Brand Marketing or Corporate Communications.
 • Experience in developing and publishing content/brand marketing, with an emphasis on talent or employer branding and recruitment marketing.
 • Bachelor’s degree or equivalent in work experience in relevant discipline(s).
 • Ability to work in a dynamic, fast-paced environment, and keep up with a high volume of activity.
 • Talent for developing creative, meaningful employment messaging content for talent communities.
 • Professional approach toward developing all recruitment marketing content, external and internal presentations, other documentation for review and approval, and publishing.
 • Deep expertise across social media platforms and digital tools.
 • Ability to build and manage recruitment content, marketing methodology and related digital attraction technologies.
 • Proven project and stakeholder management.
 • Fluency in English, both written and spoken

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony