Power BI Reporting Analyst – Europe

 

Tableau Reporting Analyst is responsible for the maintenance and continuous improvement of the BPM (Business Performance Management) tech solution (Cockpit 2.0). The role is critical in the provision of performance reporting to enable the Leadership Team and Business Units to identify emerging trends that need further performance analysis and intervention. Cockpit 2.0 is the Business Intelligence dashboard visualization of the Mosaic deployment – Centralized Europe Planning solution.

This is a key role for the Planning Team as he/she becomes the Sector knowledge expert / point person for BPM Tableau developing. As a result, this role carries leadership & ownership. Current Cockpit 2.0 development was leveraging Tableau, as of 2021 the development should be fully migrated to Power BI (Microsoft).

Responsibilities:

 • Designing and developing harmonized dashboards (link with Sector FP&A, BU FP&A and other key stakeholders)
 • Prioritizing and Leading implementation of changes and developments
 • Mapping accountability: entity, scenarios, accounts, brand, snapshot or row level security
 • Managing reconciliation to understand drivers of any potential data difference across the dataflow – sustain current dashboard development to ensure the accuracy of the financials
 • Acting as a lead to improve Cockpit system performance: monitor current dashboard performance, bring ideas and implement them to deliver value for the user by increasing system speed
 • Cockpit Training Lead: ensure training & how to best leverage the tool sharing Best Practice across Europe
 • Continuous Improvement and evolution of tools & systems.

Qualifications/Requirements

Requirements:

 • At least 4 years of relevant experience
 • Business Intelligence solutions knowledge –  Tableau/ Power BI, Alteryx, other BI tools is a plus
 • Knowledge of HFM and any other relevant systems is a plus
 • Dashboarding (100+ Operational KPIs)
 • Sector Aggregation ($11Bn Net Revenue)
 • Proven experience in Management Reporting
 • Experience in Change Management & Process Design
 • Ability to operate and collaborate across multiple stakeholder groups
 • Tactical, functional and system decision making ability.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony