System Owner – SNOW

IT

Responsibilities:

 • Provide training and mentoring to Level 1 peers in support of enhancement and defect tickets
 • Monitor systems integration and process automation
 • Work closely with process owner Service Request Management to build requested items using workflows to manage processes from the client to the fulfillment teams
 • Coordinate and perform installation and testing of ServiceNow updates and new releases
 • Configure and enhance all aspects of ServiceNow such as workflow, user interface (UI), client scripts, business rules, and more, utilizing out-of-the-box functionality as much as possible and only customizing when necessary
 • Establish standards and IT hygiene within ServiceNow, including maintenance routines, development standards, and code reviews
 • Knowledge of improving performance and configuration by utilizing ServiceNow best practices
 • Strong ability to identify system deficiencies and recommend solutions and continual service improvement
 • Ability to effectively absorb information from various sources, then analyze and examine data in detail, and draw appropriate conclusions
 • Hands-On experience in Service Management KPIs and the ability to leverage from ServiceNow Analytics to build smart reports

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree or equivalent, Master’s degree preferred
 • At least four (4) years of experience in IT Service Delivery to include at least two (2) years of experience as a System Administrator of ServiceNow
 • ServiceNow System Administration certification and/or ServiceNow Application Development certification
 • Experience with web technologies such as LDAP, SSO, VPN, SSL and normalization and reconciliation tools
 • At least one (1) year of experience using JavaScript or HTML
 • ITIL v.3 Foundations certification
 • Excellent communication and presentation skills
 • ServiceNow Administrator Certification
 • ServiceNow Implementation Bootcamp Certification (nice to have)
 • Language skills: English, Polish, preferably also German

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony