System Owner CMS

IT

Responsibilities:

 

 • Ensuring and controling application / system operation
 • Acting as Escalation Manager
 • Performing Application Consulting to Business Partner
 • Ensuring proper knowledge Transfer to 1st and 2nd Level Teams
 • Managing Service/System Budget
 • Managing business critical Incidents to meet business requirements
 • Ensuring Application, Driver and relevant Middleware compatibility and operations
 • Ensuring smooth operations of the relevant applications (such as SharePoint 2010/2013/2016)
 • Technical operation, including corrective and pro-active maintenance
 • Change and Release management
 • Operating as gatekeeper to proof the quality of new solutions
 • Meeting availability and quality targets
 • Monitoring KPIs
 • Planning availability, license, operational costs and capacity of the relevant applications
 • Continuously improving tools and procedures
 • Exchanging with other System and Service Owners

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree or equivalent, Master’s degree preferred
 • Experience in managiiing Intranet and information sharing systems in a global environment
 • 10 years experience in the IT CMS, SharePoint, Intranet field, ideally in an international company
 • 5 years experience in 3rd level or System Owner position
 • Expert skills in Microsoft SharePoint 2010/2013 and profund knowledge in 2016/SharePoint Online
 • Experience in Migration Projects, especially in the mentioned versions
 • Very good understanding of the CMS Market, Intranet and Internet for future design
 • Very good SharePoint Designer, relevant Microsoft Infrastructure and various Add-On’s experience (especially in interfaces, integrations)
 • Language skills: English, Polish, German

 

The Company offers:

 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, training, etc.)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Worldwide known brand
 • Excellent employer image
 • People and performance oriented culture
 • Experienced leaders and clear open-door culture
 • Flat hierarchy levels and fast decision making (family company)
 • Flexible working time planned with average of 40 hours / week and 8 hours / day
 • Possibility to obtain performance-based yearly bonus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony