Specjalista ds. administracji personalnej i wynagrodzeń

 

W FIRMIE ROZWINIESZ SIĘ PODCZAS:

 • Pracy projektowej, m.in. podczas procesu transition dla większości spółek Air Liquide, które do tej pory operowały oddzielnie,
 • Obsługi kadrowo-płacowej 300 pracowników, w tym również anglojęzycznych
 • Kontaktu z biznesem oraz Headquarter, a w dalszej perspektywie współpracy ze strukturami międzynarodowymi, globalnymi,
 • Sporządzania list płac, naliczania wynagrodzeń i zasiłków ZUS (płace roziczane są do 5-tego dnia każdego miesiąca),
 • Czynnego udziału w innowacjach, ulepszaniu oraz optymalizacji procesów, a także wdrażaniu własnych pomysłów,
 • Kompleksowego prowadzenia bieżącej ewidencji i dokumentacji kadrowopłacowej,
 • Sporządzania deklaracji ZUS, PIT,
 • Przygotowania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (97% pracowników posiada umowę o pracę, pozostałe 3% to umowy-zlecenia)
 • Wprowadzania oraz aktualizowania danych w programie kadrowo-płacowym (Optima),
 • Rozliczania czasu pracy,
 • Administracji dodatkowymi benefitami pracowniczymi,
 • Tworzenia różnorodnych raportów oraz zestawień kadrowo-płacowych,
 • Monitorowania zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego

 

ZALEŻY NAM NA:

 • Bardzo dobrej znajomości zasad naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych, ZUS oraz prawa pracy,
 • Doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku w firmie o różnych profilach zatrudnienia (obsługa kadrowo-płacowa minimum 200 pracowników, różne rodzaje umów, rozliczanie czasu pracy),
 • Umiejętności posługiwania się programem Płatnik oraz Excel,
 • Umiejętności obsługi programów kadrowo-płacowych (znajomość programu Optima będzie dodatkowym atutem),
 • Zdolnościach analitycznych, kreatywności oraz gotowości do wdrażania usprawnień procesów HR,
 • Gotowości do odbywania sporadycznych podróży służbowych,
 • Wykształceniu wyższym,
 • Języku angielskim co najmniej na poziomie B2 (umożliwiającym swobodną komunikację),
 • Doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców (expatów) będzie dodatkowym atutem.

 

FIRMA OFERUJE:

 • Umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny, a następnie na czas nieokreślony
 • Premię roczną do 15% rocznego wynagrodzenia
 • Rozwój w środowisku opartym o pracę projektową
 • Dodatkowe 3 dni płatnego urlopu w roku
 • Opiekę medyczną dla całej rodziny (LUXMED)
 • Ubezpieczenie na życie oraz całoroczne ubezpieczenie od podróży zagranicznych
 • Dofinansowanie karty multisport
 • Dofinansowanie wakacji pracownika
 • Dofinansowanie kursu językowego
 • Prywatny fundusz emerytalny z dofinansowaniem ze strony firmy
 • Bonus świąteczny

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony