Social Media Client Operations Specialist with German

ABOUT THE ROLE: 

If you are communicative and open-minded person looking for gaining an experience in Customer Service area, we offer you the chance to develop professional skills and became Customer Operations Specialist within General Public and Loyalty team! Our Team is a very proactive group that believes working together is a key to success. We are willing to do more than only respond to queries. We thrive to work smart not hard, and always look for possibilities to improve/automate our operations processes. And yes, we can have fun too!

 

RESPONSIBILITIES: 

 • As an Order to Delivery Specialist you will
 • Resolve Customer requests received via all mediums (phone, email, chat i.e. Facebook);
 • Be the first point of contact for Business Customers;
 • Work with the new digital live chat channels (both through the website and the mobile application);
 • Support social media platforms responding to Customers’ queries taken through these channels with an appropriate tone and within the limited characters;
 • Collaborate with third party logistics companies;
 • Communicate to customers order and delivery status and any changes in the confirmed and promised delivery dates, agreeing changes or cancelling the sales order;
 • Manage the lost/stolen/forgotten cards process;
 • Resolve Loyalty complaints;
 • Support in the resolution of delivery queries.

 

REQUIREMENTS:

 • Fluent German (C1) and good English;
 • Bachelor degree preferred;
 • Excellent communication and relationship building skills;
 • Continuous improvement mind-set;
 • Demonstrate a willingness to be coached, showing an openness to feedback and performance improvement opportunities;
 • Good teamwork and collaborative skills;
 • Previous experience in Customer service or operations would be an asset;
 • Experience in Microsoft Office with experience in in using social media platforms including twitter/Facebook, SAP knowledge would be an asset.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony