SOC Analyst

IT

RESPONSIBILITIES

 • Understand alarms form SIEM, IDS/IPS systems and other security systems
 • Analysis of Log-Data and forensic analysis of malware samples if necessary
 • Anomaly and attack pattern detection within the cyber kill chain
 • Stop and remediate actively malware spread, Command and control communication, active exploits and other attack methods
 • Administration and operation of security controls as directed i.e., Anti-virus solution, Vulnerability scanner etc.
 • Participation in incident response activities
 • Resolve tickets submitted for security issues, questions and reviews
 • Be early adopter for automation and integration of innovative tools and services
 • Create (and evolve existing) playbooks to support incident response efforts
 • Educate and empower those around you on Security topics to increase understanding of vulnerabilities and how to prioritize and remediate

 

REQUIREMENTS

 • Bachelor’s degree in Computer Information Systems or a related discipline, or equivalent experience 2 years in IT and Information Security role
 • Experienced working in a SOC or similar hands-on Cyber Security Operations environment
 • Technical skills – required:
  Solid knowledge in Networking (OSI Layer) and operating systems (Windows Unix/Linux) as well as experience in analyzing operating system logs
  Experience implementing and optimizing SIEM correlation rules
  Experience with common IT-Security Tools (SIEM, IDS/IPS, Sandbox, Honeypot, AV)
  Experience with manual and tool-based attack methods (Kali Linux, Metasploit, Mimikatz, Burp Suite, Fiddler, w3af, Acunetix, ZAP, Nessus,
  Cuckoo, Shodan usw.
 • Technical skills – optional:
  Security related certification (CISSP, CISA etc.) is a plus
 • Other skills:
  Very good English skills, German is a plus
  A positive, collaborative and pragmatic attitude. Calm in the storm.
  Excellent communication skills
  Willingness to learn and develop in different areas of technologies related with the position and current or future business needs

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony