Service Owner (Network Solution Architect)

IT

Responsibilities:

 

 • Designing new Network and Data connectivity services in alignment with Enterprise architecture.
 • Defining target state of network services including all relevant standards.
 • Setting up related policies and support processes for the future service.
 • Working with other Service and System Owners to develop next generation of working environment with regards to networking and data access.
 • Developing business cases to support decision making.
 • Interfacing with suppliers and internal stakeholders to understand their relevant needs.
 • Working with Project Teams to initiate the project delivery for the implementation of future services.
 • Driving analysis and continuous improvement for respective service area.
 • Acting as escalation path and ensure professional provider management for 3rd level support.
 • Being ultimately accountable for the related services and reviews/signs off change requests.
 • Communicating with Senior Management Team to support decision making process regarding next generation service.

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree or equivalent, Master’s degree preferred
 • Cisco certified network professional
 • Substantial experience in working in international IT Service Organizations
 • Expert in networking concepts and technologies
 • Proven track record in designing and/or delivering complex and innovative network services:

– 10 yrs experience in the field of IT Network Management,

– 7 yrs experience in designing and shaping future proof network architectures.

 • Experience in implementing global network architectures
 • Creative thinker and early adopter mentality
 • Good understanding of IT Data Center Design
 • Good understanding of Security and Data Protection
 • Good understanding of Cloud and mobile technology
 • Very strong service attitude and proactive team player
 • Strong communication skills, both within the IT community as well as with key business stakeholders, including the ability to present to senior management

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony