Senior System Administrator

IT

Responsibilities:

 

 • Monitoring stack health for issues with reliability, performance, durability, and security, maintaining our zero-downtime standard
 • Implementing tooling across our AWS infrastructure and services to identify and remove bottlenecks
 • Developing our infrastructure-as-code initiative to ensure all environmental changes are tested, audited, and reproducible across environments and stacks
 • Managing CI, CT, and CD tools in coordination with the software engineers
 • Researching and promoting new DevOps tools to simplify processes and identify opportunities for improving existing processes or implementing new process automation
 • Handling production and non-production support issues as they arise
 • Participating in a 24/7 on-call rotation
 • Maintaining and testing Disaster Recovery procedures
 • Manage overall security practices, penetration testing, vulnerability testing, and web application scanning
 • Representing DevOps during design and development of software or extensive revisions to existing applications
 • Organizing, conducting and owning follow-up action items for Root Cause Analysis
 • Continually researching and developing tools for Process Automation

 

Requirements:

 

 • Deep knowledge of AWS services (must have) and some basic of Google Could Platform
 • Expertise with an automation framework such as Ansible, Chef, Salt, or Puppet
 • Strong background in administering Linux including Ubuntu, iptables, routing, Nginx
 • Strong scripting skills (Bash, Perl, Python) with the ability to develop ad hoc tools
 • Experience troubleshooting C, Java, Python, PHP programs with source and without source
 • Practical networking experience designing and managing: TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, ARP, UDP, route, tc, iptables, VPN, proxies, failover, IDS
 • Experience with Infrastructure Monitoring using tools such as Datadog, NewRelic, etc
 • Experience working with Jenkins or other build automation tools
 • Availability in EST timezone (a few times per week)
 • 5+ years of relevant experience
 • Experience managing large clusters of machines
 • Experience with Virtualization and/or Embedded Linux
 • Experience with Git for version control
 • Ability to speak and write fluently in English (as a minimum requirement)

 

The company offers:

 • Work with stable, well-established IT companies in a friendly and fast-paced work environment
 • The possibility to have real influence on the projects and the final shape of the products
 • Participation in the development of international products for the company’s US based Clients
 • Work in the centre of Katowice with the flexibility to work remotely
 • B2B contract with long-term cooperation

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony