Senior SAP Basis Specialist

IT

Senior SAP Basis Specialist will be responsible for delivering regular Basis support in a middle range SAP environment with HANA and MAxDB databases and configurating Solution Manager for monitoring purposes and installations/upgrades.

 

DEVELOP YOURSELF WHILE

 • Providing support in SAP Basis, covering daily support, regular daily maintenance up to installation&upgrade in a medium to large size SAP environment, 24×7
 • Administrating and configurating HANA and MaxDB databases
 • Configurating Solution Manager for system/landscape monitoring purposes
 • Providing suppport in Maintenance Planer for patch & upgrade purposes and SAP Add-Ons / Support Packages implementation
 • Monitoring and troubleshooting daily problems in SAP systems to ensure stability and performance, batch job controlling, transport management, implementing of SAP OSS Notes

 

THE COMPANY VALUES

 • Solid experience in SAP Basis
 • Some experience within HANA and MaxDB
 • Proven track record in administering complex SAP environments
 • IT Service Management certification (ITIL)
 • Language skills: English; German is an additional asset
 • Very strong service attitude and proactive team player
 • Analytical approach, problem solver mentality with a strong can-do and get-things-done approach
 • Fundamentals of technical project lead experience are nice to have
 • Previous experience with managing stakeholders at various levels is nice to have
 • Communicator and enabler
 • Positive, collaborative personality

 

THE COMPANY OFFERS

 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, training, etc.)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Worldwide known brand
 • Excellent employer image
 • People and performance oriented culture
 • Experienced leaders and clear open-door culture
 • Flat hierarchy levels and fast decision making (family company)
 • Flexible working time planned with average of 40 hours / week and 8 hours / day
 • Possibility to obtain performance-based yearly bonus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony