(Senior) Salesforce.com Administrator (remote)

IT

MAIN RESPONSIBILITIES

 • The analyst will work closely with functional leaders, interpersonal units, and subject matter authorities to allocate SalesForce licenses and subscriptions in line with the company‘s standard methodologies and Enterprise agreement T&Cs
 • Develop a comprehensive understanding of partners business goals to align with the the company‘s SELA service offering ensuring that the comapny‘s SalesForce subscription framework is demonstrated at it’s full potential and in compliance for PM
 • Support IT organizations at all levels, Central, Regional and local with their needs of SFDC licenses and subscriptions
 • After gathering and validating organization’s needs, you will prepare monthly licenses/subscription provisioning tables for SFDC platform across the company‘s and other affiliates
 • Help prepare data and insights to support effective decisions
 • Participate into the annual estimation of future needs and preparation of a consolidated forecast of software licenses & SaaS subscriptions in line with budget cycles
 • Provide support during negotiations with software vendors or audits from software vendor with accurate information

 

REQUIREMENTS

 • Solid experience with Salesforce SAAS administration in multinational company across multiple SFDC Clouds
 • Excellent understanding of SFDC Clouds roles, profiles, rules and related licensing schemes
 • Understanding of FMCG B2B and B2C business processes
 • Understanding of key IT delivery processes
 • Need to have strong familiarity with the interrelated Salesforce system landscape and how to enable solutions that drive business success
 • com Administration certification
 • Excellent communication, interpersonal, analytical and problem solving skills
 • Team-player with confirmed ability to work independently

AN ASSET WOULD BE:

 • Service management experience
 • Project leadership skills

 

THE COMPANY OFFERS

 • Trainings and certificates (possibility to get refund for various courses, certificates, language courses or studies)
 • Work life balance (work from home, flexible working hours, compressed work week will give you a chance to combine your work and private life)
 • Crafted internal career path (you drive your own development. Due our big IT transformation you can find numerous internal opportunities)
 • Compensation package (medical and dental care, private insurance, pension plan)
 • Lunch & coffee break (subsidial meals: 50% discount in our canteen/Sodexo vouchers, freshly grounted coffe, foodtrucks in their garden)
 • Happy parents program (working part time for the 1st month after parental leave (100% paid), company kindergarten)
 • Wellbeeing programs (Multisport program, social and charity events)
 • Office space / workplace (free car, bike and motorcycle parking for everyone!)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony