Senior Sales Manager

Responsibilities:

 • Creating, managing and updating project plans using prescribed tools
 • Being responsible for working with all internal departmental personnel in coordination with program goals and objectives
 • Through observing, coaching and managing the sales teams
 • Guaranteeing positive work quality
 • Organizing, participating in and leading program related conference calls, meetings and email conversations
 • Developing long-term client satisfaction
 • Working with client and program personnel control monthly expenditures and conform to contract terms and conditions, budget and program requisition requirements.
 • Managing teams to achieve maximum phone coverage for the partner and their customers
 • ensuring the teams are managing to their required work schedules and managing to the KPIs set forth by the partner
 • Ensuring proper and continuous coaching of the sales representatives.
 • Setting, measuring, and implementing monthly and quarterly goals for all program personnel – especially sales or lead generation quotas and attainment of client revenue objectives.
 • Working with Program manager, superior, and partner to establish metrics for inbound and outbound sales teams

 

Requirements:

 • Minimum 3 years of sales leadership (experience in managing teams of at least 40 people) required
 • Experience in BPO and Service Operations
 • Bachelor’s degree or an equivalent combination of education and experience
 • Familiarity with Digital Marketing Sector would be highly advantageous
 • Understanding of the Sales Sector
 • Advanced knowledge of MS Office including Word, Excel, Powerpoint, and Access
 • An aptitude for multi-discipline management in a fast-paced, ever changing, high stress environment
 • Ability to proactively address issues and challenges with little or no direction
 • Proven ability to lead, coach, develop and discipline a large group of employees
 • Ability to present and propose ideas, best practices and business methodologies to external and internal client base
 • Excellent communication skills both verbal and written
 • Familiarity with sales operations, marketing, business analysis and financial profit and loss experience strongly desired
 • Solid customer issue resolution ability and strong quantitative analysis skills are desired

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony