Senior RtR Specialist / Team Coordinator with French

 

RESPONSIBILITIES:

• Balance sheet accounts reconciliation process including cash transactions reconciliation
• Preparation of local reports (RAS)
• Preparation and posting journal entries
• Banking Account Maintenance
• Providing audit support specific to general accounting
• Performing the month end, quarter end and the year-end close process
• Ensuring accurate and timely delivery of required financial reports that meet or exceed the Service Level Agreement
• Responding to queries from Operating Company via e-mail/telephone in alignment with service management processes
• Supporting General Accounting Manager in identifying, defining and implementing processes improvement opportunities
• Acting as the escalation point for the most complex queries and the most sensitive stakeholders
• Contributing to General Ledger process improvement initiatives
• Assisting in the preparation of statutory account packs
• Identifying and solving common cross-process (PTP, OTC, RTR) issues

 

REQUIREMENTS:

• You have Bachelor’s or Master’s degree in Finance or Accounting
• You have around 3 years of experience in RtR/GL
• You are detail oriented and focused on quality
• You have excellent Excel skills and very good working knowledge of SAP
• You present very good collaborative skills allowing to effectively manage the relationship with the key stakeholders, both internal and external
• You speak English and French fluently

 

THE COMPANY OFFERS:

• International assignments, Learning & Development team open for your suggestions, cross process movements and daily updates on internally open positions. Did you know we grow faster than our hops? We were the fastest established financial centre in Cracow!
• Exclusive events and benefits:
→ SPORT & HEALTH: football & volleyball teams, ski club, squash tournaments, dancehall classes, table football contests, city tours
→ BEER related: quarterly trips to our breweries and open bar in our office
→ PARTIES: e.g. Christmas Gala, SPRING Party, Picnic, themed events in the office
→ CSR (Corporate Social Responsibility) actions
→ STANDARD benefits: MultiSport card (or other coupons), LuxMed, Generali insurance
• Office located only 15 minutes by bike from Market Square
• Professional support of our Talent Acquisition Team during the recruitment process

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony