Senior QA Engineer

IT

Responsibilities:

 • Contributing in an agile team environment by analysing user stories and designing/developing thorough test cases and test scenarios
 • Reviewing requirements and providing knowledgeable feedback to ensure they are complete and detailed
 • Providing feedback to Product and Engineering team on product usability, functionality and quality
 • Collaborating with multiple teams to plan, test and release high-quality features
 • Writing comprehensive automated tests to ensure good code coverage for new features and prevent bug regressions
 • Ensuring excellent application usability through careful manual testing
 • Continuously expanding the suite of automated unit and integration tests and optimizing performance
 • Becoming an expert on testing tools and libraries
 • Triaging and prioritising new bugs
 • Writing your own fixes or assisting others in testing the proposed fix
 • Analysing and creating endpoint mocks to aid in testing
 • Establishing best practices for QA across projects
 • Identifying and executing on opportunities to improve the QA process
 • Working as a member of a dynamic team to bring new products and features to market

 

Requirements:

 • Experience in writing automated tests and custom automation frameworks
 • 5+ years of technical experience in a software development organization with a university degree in Computer Science, Engineering or other related disciplines
 • Familiarity with a variety of distributed infrastructure technologies and systems
 • Ability to deal well with ambiguity/under-defined problems
 • Ability to think abstractly
 • Initiative and a proactive approach to work
 • Experience working with Selenium, React, Python, Java, C++
 • Eagerness to work iteratively and collaboratively to build new software
 • Experience with payments technology is a plus
 • Ability to work independently without oversight, as well as part of a team
 • Excellent communication and teamwork skills

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony