Senior Process Manager – PtP

 

RESPONSIBILITIES:

As Business Leader:

 • Implementing the functional strategic plan by setting operational strategy and team’s
  objectives
 • Having primary ownership for the service delivery as per the agreed volumes and quality including GBO part of the processes
 • Ensuring and setting standards for business partnership with OpCos and within HK Krakow
 • Assessing and mitigating operational risk and acting as escalation point for TLs to drive issue resolution
 • Building internal control mind-set and embedding internal controls into processes so controls are designed and executed effectively and any deficiency is mitigated
 • Being responsible for team/ function’s budget planning and proactively controlling actual costs vs. budget
 • Planning the rightsizing of the team compared with business requirement
 • Building CPI mind-set by challenging the status quo to look for most efficient ways of working
 • Being accountable for the key projects and initiatives for the function

 

As People Leader:

 •  Being a role model and ensures people leadership standards
 • Securing effective team structure and clarifying roles & responsibilities inc. back up structure
 • Recruiting talents for leadership roles and securing their effective on-boarding
 • Reviewing performance regularly; providing ongoing feedback to teams and individuals addressing underperforms and recognizing best people and teams
 • Planning succession, developing best people in the pipeline, providing coaching and mentoring
 • Cascading information effectively and acting as a connector to Management for Employees

 

REQUIREMENTS:

 • At least 5 years of experience in Finance/Accounting
 • At least 3 years of experience in senior people leader roles (managing TLs/managers (2nd level)
 • Successful career record as an experienced and mature people leader
 • Proven successful track in management (process, people, function)
 • CIMA, ACCA or adequate certification (nice to have)
 • Fluency in English
 • Additional European language will be a plus
 • Excellent communication and presentation skills
 • Strong drive and ownership to deliver best in class services
 • Ability to manage challenging stakeholders’ relationships in a dynamic and complex process environment
 • Ability to develop and coach current and future people leaders

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Employment in a stable company with an established position in the market
 • Supportive, challenging and diverse working environment
 • Additional benefits: MultiSport card (or other coupons), LuxMed health insurance, life insurance, yearly bonus, car allowance
 • Sport & Health events, parties, CSR actions
 • Office located only 15 minutes by bike from Market Square and 1 minute from Imbramowski Market.
 • Professional support of the Talent Acquisition Team during the recruitment process
 • Opportunity to develop within the company’s structures

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony