Senior Oracle Techno-Functional Analyst

The services provided by the Financial Systems & Process (FSP) team include:
 training and supporting Finance users,
 engaging with IT to deliver successful outcomes on Oracle tickets and change
requests,
 acting as super users on specialist Finance Applications,
 supporting and leading global and regional projects and implementing new
initiatives

 providing leadership and hands-on support to Finance users with Oracle Financials
applications (GL, AP, AR, iExpense, FA and AGIS),
 troubleshooting issues, providing training if required and resolving tickets with
production support teams.

 

DEVELOP YOURSELF WHILE:
 Requirements gathering and scope definition for Oracle Financial Applicationsrelated
functional and development requests with non-technical business users to
ensure the effective articulation of business goals and processes.
 Support for projects and change requests related to business-critical applications.
 Assess feasibility of requested functionality based on existing technical systems and
data structures.
 Engage business users to provide all necessary clarifications to project, development
and production support teams and to design, implement and support solutions
effectively,
 Assess feasibility of requested functionality and business rules based on existing
technical systems and data structures.
 Ability to create and present key requirements artifacts to clarify requirements, for
example:
 Scope Documents
 Use Cases
 Detailed Specification of Key Business Rules
 Activity Diagrams
 Business Process Mapping Diagrams and Documentation
 Application Gap analysis

REQUIRED:
 Accounting knowledge is necessary,
 5 to 6 years’ practical technical/functional experience including Project and Software
Development Life Cycle,
 Experience with Oracle Financials modules e.g. GL, AP, AR, iExpense, FA and AGIS,
 Good written and verbal communication skills in English,

 Excellent interpersonal skills, ability to present to and engage with non-technical
business users,
 Ability to self-motivate and self-manage,
 Good knowledge of Oracle functionality, development frameworks, schemas and
configurations,
 Good Knowledge of the AIM Methodology,
 Available after hours to handle issues in the assigned area: 1-2 days during monthend
activities

THE COMPANY OFFERS:
 Company laptop,
 In the office desk with docking station and two monitors,
 Working from Home possibilities,
 Personal development opportunities,
 International environment,
 Traveling (minimal required),
 Attractive salary, bonuses and benefits package including Luxmed VIP medical
package, MyBenefit System (Multisport or Cafeteria), private insurance,
entertainment events and many others,
 Good atmosphere at work and comfortable working environment with Herbalife
food, drinks and game corner,
 No dress code –
 Flexible working hours,
 Chance to share your ideas and continuously improve our processes,
 Opportunity to build up your expertise through coaching, soft skills and training
sessions.

 

 

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony