(Senior) JavaScript Developer

IT

 

We are looking for an Senior JavaScript Developer who will take part in developing and creating application. This person would collaborate with other team members and stakeholders.

 

RESPONSIBILITIES:

 • Build reusable code and libraries, frameworks for future use
 • Develop user-facing features
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Optimize applications for maximum speed and scalability C
 • Creating self-contained, reusable and testable modules and components
 • Validating user actions on the client side and providing responsive feedback
 • Writing unit tests using automated TDD tasks
 • Collaborate with other team members and stakeholders

 

REQUIREMENTS:

 • Deep knowledge of JavaScript practices and commonly used modules based on work experience
 • Strong understanding of TypeScript
 • Experience working with NodeJS
 • Basic understanding of web markup, including HTML5 and CSS3
 • ES6, Lodash, RxJS, Angular styleguide knowledge
 • Good understanding of frameworks like Angular
 • Familiarity with React and Vue.js
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, AJAX, observables, promises
 • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around such issues
 • Writing code with TDD in mind – creating unit tests using Jasmine, Jest
 • Familiarity with front-end build tools and techniques like Webpack, npm scripts
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git / GitLab G
 • Good understanding of browser rendering behaviour and performance
 • Nice to have – familiarity with ES7, ES8, JS modules and web components (custom elements, shadow DOM, HTML5 templates)
 • Professional communication skills (English)

Salary range: 10 – 16k (B2B)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony