Senior HR Business Partner/Manager

 

ABOUT THE ROLE:
This is a senior management role with strategic responsibility over building, maintaining and developing relationships with internal clients in order to diagnose engagement needs and recommend relevant HR solutions for the assigned portfolio, being an active and commercially aware member of the local engagement leadership team.
This is an individual position with reporting line to HR Director.

 

KEY GOALS:
1. Owning the HR agenda outcomes with the business
2. Focusing on internal clients – management team
3. Taking the role of HR Manager for assigned portfolio

 

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Implementation of HR strategy for current year by owning assigned projects.
 • Using data and analytics to enable the business makes fact-based decisions within people area.
 • Proactively engaging on HR agenda: attrition, retention, recruiting, succession planning, professional development, performance, pay review, employees’ engagement.
 • Ensuring rollout of the HR programs within the business.
 • Ensuring day-to-day HR operations are working and transactional processes are delivered by HRO.
 • Partnering to deal with people issues and challenges within the business.
 • Being a partner in change management processes affecting people.
 • Influencing and impacting global HR programs by presenting Poland perspective and implementing them locally.

 

KEY EXPECTATIONS:

 • At least around 7 years of experience in the relevant position at international, complex organization will be an ideal fit
 • Change management and ability to work in the challenging environment
 • Very good communication and influencing skills
 • Very good Client facing skills
 • Excellent networking and relationship-building skills
 • Impact & influence skills
 • Able to work to tight deadlines and on multiple tasks in a demanding, target-oriented environment
 • Very good command of spoken and written English

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony