Senior GL Accountant (Fixed Assets)

In this position you will be responsible for various operational F&A activities within General Ledger area, mostly fixed assets activities, in our Regional Shared Services Center’s office in Katowice. Therefore, we are looking for Senior GL Accountant with strong fixed asset knowledge and experience.

 

DEVELOP YOURSELF WHILE

 • Perform the GL related activities
 • Act as a Fixed Asset expert in the Centre
 • Act as a single point of contact for all fixed asset related topics
 • Perform Fixed Assets related transactions (additions, write-offs, transfers etc.)
 • Initiate and coordinate Fixed Assets counts with local units
 • Execute accounting guidelines received from the Global Office and the IFRS Competence Centre
 • Support the preparation of commentaries and variance analysis to Financial Statements
 • Calculate and book month end related adjustments
 • Perform daily accounting transactions in SAP, on request and according to the monthly schedule
 • Reconcile Balance Sheet accounts on a monthly basis
 • Submit and reconcile Cash flow data
 • Reconcile Intercompany transaction
 • Closely cooperate with colleagues from the AP and AR department to ensure completeness of accounting records
 • Prepare documentation for audits (both Internal and external)
 • Timely execute Internal Controls and ensure compliance of activities in scope with the Controls Framework
 • Prepare ad-hock reports for direct superiors, senior management or when requested by the Global Office
 • Actively participation in continuous improvement initiatives
 • Report KPIs, periodically and upon request
 • Train junior accountants

 

THE COMPANY VALUES

 • Solid knowledge of SAP FI –AA module
 • Solid knowledge of fixed assets polices (e.g. IAS 16)
 • Experience in similar position, some experience in fixed assets accounting
 • Good command of English
 • Good command of German will be an additional asset
 • University Degree in Finance and/or Accounting
 • Knowledge of accounting principles
 • Experience with process documentation will be an asset
 • Very good communication skills, customer focus and ability to work in the team

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Stable job based on an employment contract
 • Semi-annual bonuses
 • Work in a friendly, diverse and high qualified team
 • Positive and cooperative working atmosphere
 • International environment and daily usage of foreign languages
 • Real development opportunities
 • Training and implementation towards new responsibilities as well as to the team
 • Additional benefits: private medical care, Insurance, sports card, gift vouchers for special occasions (e.g. St. Nicholas Day, Christmas, Children’s Day), additional compensations from the Company Social Benefits Fund based on internal policies
 • Comfortable working space in a modern office in Katowice
 • Direct communication and no formal dress code
 • Flexible working hours and home office
 • Employment recommendation programme

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony