Senior Finance & Liquidity Analyst

ABOUT THE TEAM

 

The Senior Finance and Liquidity Analyst will be working in the Liquidity and Funding Production and Control Services team which is part of Group Finance in Krakow.

They are an engaged and result-oriented team, and are passionate in delivering daily high quality data services within a controlled and time critical environment.

FAC RCCS is a Group wide function with a global presence. They support Group Treasury in managing the firm’s liquidity needs, as well as Group Accounting in the preparation, production and analysis of Financial Statements. They are responsible for the preparation of the Group regulatory reports to their primary regulator FINMA and internal reporting to senior management.

 

RESPONSIBILITIES

 

 • Overseeing and running daily production process of internal liquidity models
 • Compiling data and information to support the daily production run
 • Analysing, explaining and challenging day on day movements in and between liquidity modelsPerforming daily controls and escalating issues
 • Providing commentaries to management
 • Identifying areas of improvements in controls, processes, procedures and general operating practice and driving their implementation in cooperation with the project team
 • Testing new releases and maintaining process documentation

 

REQUIREMENTS

 

 • University degree in banking/finance, economics, business administration or other relevant fields
 • Previous experience in Treasury and Liquidity area will be an advantage
 • Experience of working within a complex financial reporting environment like MS Excel, VBA, SQL
 • Knowledge of Python will be an additional advantage
 • Knowledge of other tools and technologies such as Business Objects, Tableau, SAP Analysis for Office, MS Power BI, Microstrategy will be an advantage
 • Fluency in English
 • Strong analytical, problem-solving and synthesizing skills combined with a proactive working approach
 • Strong communication skills (written and verbal)
 • Ability to interact and cooperate with colleagues at all levels

 

 

THE COMPANY OFFERS

 • Supportive, challenging and diverse working environment
 • Private medical care and life insurance
 • Multicafeteria (e.g. Fitness card, Cinema and theater tickets, shopping vouchers, lunch vouchers)
 • Home office (2 days per week)
 • 2 additional free days (fully paid)
 • A possibility of MBA, CIMA and other courses’ refund
 • 5 thousand of e-learnings to choose from

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony