Group Financial and Reporting Analyst (Intercompany)

 

A brewing industry superstar. Working here not only means developing their impressive range of products, but also tasting them every Friday 🙂

Responsibilities:                                        

 • Rozwijanie funkcjonalności
 • Controlling over compliance with Intercompany Policy, Intercompany calendar and procedures
 • Effectiveness of intercompany reconciliation information flow by ensuring effective reconciliation process
 • Being responsible for preparation of overviews and other reports for Group Management Team
 • Being responsible for intercompany global education and knowledge retention
 • Keeping up with relevant developments in Intercompany and IFRS and exchange information with OpCos, Regions and liaison with Group Accounting and Reporting
 • Liaison with external and internal auditors
 • Executing assigned process controls and proactively reporting any instances of non- compliance
 • Developing and maintaining successful working relationships with local, Group, Regional Management, other teams within the HGSS and key stakeholders
 • Contributing to ongoing intercompany continuous improvements
 • Providing own process expertise to other members of HGSS team
 • Contributing to reporting and consolidation activities

Requirements:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance or Accounting (ACCA, CIMA or equivalent qualification will be an asset)
 • Independently engaging complex Business Control issues and resolving them in an international environment
 •  Having excellent interpersonal skills and forming working relationships
 • Effectively managing the relationship with Senior stakeholder
 • Having excellent analytical skills
 • Proactive identifying and solving problems/issues
 • Working under stringent deadlines, keeping in mind quality, accuracy and time
 • Experience with a reporting tool such as BeX Analyzer, Business Object, etc. is a plus
 • Your command of English is on a very good level 

 The company is offering:

 • private medical care
 • life insurance
 • annual bonus
 • 70% reimbueresement for english courses
 • bar in the office and happpy hours on Fridays

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony