Senior Buyer with German

Purpose:

 • Strategically manage operational / tactical contract and tail end spend by working in close collaboration with RtP team and Business colleagues and make sure it is aligned with business / function priorities
 • With the good understanding of business requirement and its operation to maximize value from Operational Contracts/tactical contract and implement  Category strategy to deliver the value
 • Ensure continuity of supply through managing ad-hoc business requirements in accordance with Tail spend management Strategy through RtP E2E integration and optimize manual PO versus contract
 • Ensure all commercial activity and contract in place is fully compliance with the Category Management requirement
 • Ensure operationalize the contract under RtP rules and process
 • Continuously look for opportunities to improve in terms ways of working, E2E process simplification and commercial value

 

Accountabilities:

Work with stakeholders within Global Commercial Business across Europe to deliver substantial value by:

 • Creating a deeper business partnership within the scope of the role focused to deliver maximum business value
 • Developing and executing fit-for-purpose commercial strategies
 • Utilize market knowledge and business drivers to develop and execute fit-for-purpose commercial strategies and work plans for Tactical and Operational spend, aligned with CMCP guidelines
 • Provide a strong commercial influence with optimizing demand and specifications
 • Support Manage the Tail initiatives and rationalize the number of Contracts/Suppliers
 • Develop and share best practices and external market dynamics to deliver value
 • Identify, develop, and implement Continuous Improvement (CI) opportunities to streamline and improve performance
 • Ensure compliance with all Ethics & Compliance and Control Framework requirements in the CP process
 • Deliver end-to-end cost savings impacting RDS bottom line
 • HSSE, Tactical & Operational Contract Management, Compliance, E2E operational excellence

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony