Senior ABAP Developer PP

IT

 

 

DEVELOP YOURSELF WHILE:

 • Developing RICEF objects according to technical concepts in time, budget and quality:

– Reports

– Interfaces

– Configuration programs

– Enhancements

– Forms

 • Performing:

– Unit tests

– Technical deployment (transports)

– Data migration programs

– 2nd level support

 • Collaborating with solution architect for:

– Opportunities for technical improvements

– Incident reporting and analysis

 • Specialization on programming language(s)

– ABAP

– ABAP/OO

– PDF Forms

 

THE COMPANY VALUES:

 • University degree in IT or Engineering
 • Solid experience in required programming languages (ABAP)
 • Technical development related expertise
 • ITIL Service Mgt. Knowledge
 • Project Management experience
 • Knowledge of IT services related to:

– ABAP / ABAP OO

– User Exits, BADI, Encapsulation

– IDOCs / EDI formats

– Forms in SAPSCRIPT and Adobe PDF

– LSMW

– SAP UI5/FIORI/JAVAScript

 • Application, process and data structure know-how in:

– PP BOM

– PP Routing

– PP Production order

– PP Production planning

– Plan to Manufacture

 • Fluency in English
 • German will be an additional asset
 • Moderation and facilitation
 • Excellent communication skills

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, training, etc.)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Worldwide known brand
 • Excellent employer image
 • People and performance oriented culture
 • Experienced leaders and clear open-door culture
 • Flat hierarchy levels and fast decision making (family company)
 • Flexible working time planned with average of 40 hours / week and 8 hours / day
 • Possibility to obtain performance-based yearly bonus

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony