Scientist, EMEA Scientific Affairs

In this position you will be responsible for ensuring the safety and scientific integrity of food products, ingredients and product-related materials for the EMEA markets, with specific responsibility for ensuring that all product claims are scientifically substantiated and meet regulatory requirements within the EU and other EMEA markets.

 

RESPONSIBILITIES:

 • Develops food safety dossiers and scientific substantiation for products sold in EMEA markets;
 • Prepare written reports to support the scientific substantiation of product and ingredients safety and claims;
 • Reports project statuses to line manager on a weekly basis, through meetings or reporting, as necessary;
 • Communicates critical issues to line management and other relevant parties in a timely manner, including a proposed solution or set of possible solutions;
 • Carries out all responsibilities in an honest, ethical and professional manner;

 

REQUIREMENTS:

 • Bachelors or master’s degree in biochemistry, nutrition, food science, biology, chemistry or related field.
 • Previous industry or work related experience ideally in the field of scientific claims support for food (including food supplements);
 • Proven track record in evaluation of scientific literature and communication of scientific / regulatory information to both specialist and non-technical functions;
 • Ability to network with internal stakeholders;
 • Autonomous approach;
 • Proven organizational skills and ability to multitask;

 

PREFFERED:

 • Previous industry or work related experience ideally in the field of scientific claims support for food products and botanical ingredients (including food supplements);
 • PhD degree in biochemistry, nutrition, food science, biology, chemistry or related field;
 • Comprehensive understanding of relevant EU legislation and national laws on products claims substantiation for food (including supplements) and ideally cosmetics;
 • Ideally experience of successful applications for Health Claims (article 13.5 or 14 claims) within the EU.
 • Experience with the development and submission of scientific dossiers to support product rationales, notifications, registrations, etc;

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Participation in interesting and challenging projects in global structures.
 • A unique opportunity to professional growth and personal development within international environment.
 • Attractive salary, bonuses and benefits package including Luxmed VIP medical package, Multisport Card, private insurance, entertainment events and many others.
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment with Herbalife food, drinks and game corner.
 • No dress code.
 • Flexible working hours.
 • Chance to share your ideas and continuously improve our processes.
 • Opportunity to build up your expertise through coaching, soft skills and training sessions.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony