Scheduler z czeskim/słowackim

 

RESPONSIBILITIES:

 • Creating schedules for truck deliveries in order to ensure timely and economical product delivery to Retail sites and B2B customers through the Order to delivery process
 • Creating and optimizing an accurate, cost-effective and timely delivery plan
 • Ensuring that scheduled deliveries are in line with safety and operational procedures and customers
 • Ensuring that the truck diary is correctly set up in scheduling system
 • Ensuring that Supply and product availability issues are reflected in scheduling system set-up
 • Allocating orders to trucks
 • Liaising with other teams that contribute to the Order to Delivery process,
 • Acting as a primary contact point for the hauliers to advise truck drivers of necessary amendments to plan
 • Handling customer enquiries to change/amend orders, evaluate the real need and feasibility for scheduling changes and liaise with scheduling team where appropriate
 • Receiving urgent order requests and create urgent orders within the framework of delivery promise
 • Investigating and resolve customer complaints

 

 

 

THE COMPANY VALUES:

 • Very good analytical skills
 • Attention to details
 • Czech/Slovak C1
 • English B2
 • Resilience for time pressure
 • Ability to deal with non-standard situations
 • Quick learning skills
 • Multitasking
 • Open minded during taking cost affected decisions
 • Excellent communication and issue resolution skills
 • Ability to apply proper solution under time pressure
 • Good knowledge of Excel
 • Logistics/planning experience will be an asset

 

 

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Meaningful work in a company that is universally respected as a truly global energy leader (one of the world’s biggest companies according to Fortune Global 500)
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment: own canteen and a few relax rooms
 • Attractive salary package and yearly bonuses
 • Complex medical care and individual life insurance
 • Sport programmes and facilities e.g. Multisport Card, vouchers for free time activities
 • Additional funds for training and certifications, sports sections and the EuroShell Card
 • Bonus for referring your friend to work

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony