SAP PI Consultant / System Integration Specialist

IT

RESPONSIBILITIES
 Configuring integration scenarios between internal SAP and non-SAP and external
systems (3d-parties – providers, customers, vendors, carriers, banks, etc);
 Developing ESR objects for B2B and A2A scenarios;
 Participation in projects at development, testing, go-live and support stages;
 3d-level support (incident investigation, bug-fixing, implementing change requests)
 Implementing technical concepts

 

THE COMPANY VALUES
 3+ years of experience as SAP PI consultant/architect
 participation in 2+ implementation projects
 Fluent English, knowledge of German is a plus
 Excellent communication skills
 Structured working method
 SAP NetWeaver PI 7.1 or higher
 Mapping IDoc to EDIFACT and vice versa
 IB objects configuration including adapter types IDoc, AS2, X400, File, SFTP, SOAP,
JDBC, XI, OFTP 2.0.
 ESR interface, mapping and process integration objects development including UDF
 monitoring of IE, AAE, Communication Channels, Java Logs
 XML, XPath, SQL (queries, procedures)
 ABAP understanding

 Optional technical skills:
o ABAP and ABAP/OO debug and development experience
o ANSI.X12, TRADACOMS, VDA standards
o NWDS (BPM, J2EE) experience
o ccBPM development
o SLD systems and components configuration
o SAP NWA preferences
o adapter modules configuration

 

THE COMPANY OFFERS
 Competitive salary;
 Comprehensive benefits package (health insurance, training, etc.);
 Prestigious place to work with very good reputation;
 Worldwide known brand;
 Excellent employer image;
 People and performance oriented culture;
 Experienced leaders and clear open-door culture;
 Flat hierarchy levels and fast decision making (family company);
 Flexible working time planned with average of 40 hours / week and 8 hours / day;
 Possibility to obtain performance-based yearly bonus.

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony