SAP BASIS Technical Consultant

IT

You will take ownership of delivering  services & products, through internal and external partners and stakeholders. By demonstrating technical capabilities, the SAP BASIS/ Technical Consultant will ensure stability, integrity and availability of our client’s Central Finance landscape.

Responsibilities

 • Identifying technical solution options and developing recommendations for technical discussions
 • Working with Infrastructure & Implementation Partners with regard to the proposed system landscape, with a focus on understanding the impact of interfaces, connectivity and data flow requirements between systems
 • Working closely with internal and external partners to ensure the infrastructure activities execution is well planned, managed, documented and delivered on time
 • Supporting the sizing & overall landscape strategy execution for the connected SAP system landscape
 • Working & supporting the team in Agile ways of working and managing the Infrastructure sprints & backlogs
 • Coordinating the technology infrastructure activities between different stakeholders
 • Supporting the SAP Basis team and coordinating the execution of system landscape specific activities including the non-SAP connectors
 • Overlooking technical integration across landscape

 

Requirements

 • Bachelor/Master’s degree in a technology related subject and/or equivalent recognised work experience
 • 5+ years of experience in SAP Basis and infrastructure areas, preferably in implementations projects
 • experience in managing SAP systems landscapes and environments
 • experience in Upgradation and Migration of SAP and non-SAP solutions
 • experience in S/4 HANA
 • experience in DB2/Oracle/Hana DB Database administration skills
 • you own excellent communication skills (both verbal and in writing): ability to communicate well with technical and non-technical people,
 • you have analytical skills – quantitatively strong, highly structured

Nice to have:

 • knowledge of S/4 HANA Central Finance technical capabilities
 • knowledge of SLT for CFIN
 • experience in ABAP & Java stack patching’s and stack upgrade
 • knowledge in new dimension products like S4, SLT, PO, HANA Vora etc.
 • experience in BW systems

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony