Salesforce Senior Developer

IT

Responsibilities:

 • Carrying out the development of the application or enhancements through configuration and if required through Apex or Visualforce Code
 • Designing, coding and testing according to best practices for complex components / modules
 • Guiding junior developers and respondibility for the code repository
 • Ensuring coding and configuration quality standards are met
 • Developing a call-out to external systems using Apex
 • Creating trigger and associated handler
 • Analysing  bugs / unit testing ( own routines )
 • Transfering changes via Git into the Q-Gate / Responsible for unit testing configuration and code

 

Requirements:

 • A University Degree in Computer Science or equivalent
 • 5+ years’ experience in a development role with at least 3-5 years of that experience including development specifically within the Salesforce and Force.com environments
 • Experience in Lightning Component Development
 • It is an advantage if you hold a Salesforce Developer II Certification
 • Strong competency around MS SQL Server, MYSQL, or Oracle
 • Experience in building web-based UI with a deep understanding of HTML, Javascript (including libraries such as jQuery and Prototype), and CSS
 • A strong knowledge of object-oriented concepts and design patterns and prior work with OO languages (Java, Ruby, C#, C++, etc) is vital for this role
 • Experience with MVC framework (examples: Ruby on Rails, Struts) and familiarity with Agile methodology / SAFE framework
 • Good written and spoken English

 

The company offers:

 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, training, etc.)
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Worldwide known brand
 • Excellent employer image
 • People and performance oriented culture
 • Experienced leaders and clear open-door culture
 • Flat hierarchy levels and fast decision making (family company)
 • Flexible working time planned with average of 40 hours / week and 8 hours / day
 • Possibility to obtain performance-based yearly bonus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony