Romanian Speaker Wanted // HR Operations Coordinator

RESPONSIBILITIES

Initial responsibilities in this role are focused on the knowledge capture. It will take up to several months to transition the know-how into our Krakow center, until the actual delivery will start.
In that time, you will have a direct exposure to the business unit or sector processes focusing on those that you will become responsible for ; you will cooperate closely with key stakeholders to shape the service model; and we encourage you to identify, design, and document improvement solutions. On top of that, you will build business relationships, and pioneer the new way of working at our Krakow center.

 • Day-to-day maintenance of HR Systems to ensure 100% data integrity and confidentiality of all employee records
 • Ensuring audit compliance including, starters and leavers audit, work permits, quarterly recruitment audit, PDR audits etc.
 • Provide staffing support with a goal of filling open roles with qualified talents while achieving target metrics (i.e. Time-to-Accept, Time-to-Find/Hire, Hiring Manager Satisfaction scores)
 • Act as a point of contact for employees and managers for all administrative queries and provision of administrative support.
 • Deliver services at the defined SLAs/KPIs and drive operational efficiency and continuous improvement, ensure a consistent and high level of customer service and operational excellence

QUALIFICATIONS/REQUIREMENTS

 • HR Shared Services process and SLA management experience
 • Service management and ticket management system experience
 • Experience of using HR Management systems, e.g. Oracle, SAP, Kenexa would be beneficial
 • Ability to multi-task and consistently work against the right priorities
 • “Can do” attitude and a willingness for undertaking significant challenges
 • Strong proven administration skills – experience within a busy HR environment
 • Customer orientation
 • Fluent English and Romanian

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony