Risk Change Business Analyst – Regulatory Reporting

 

 

YOUR ROLE:
Do you enjoy analysing various topics within credit risk, finance and related areas? Do you know how to solve problems and manage projects efficiently? Do you like working together with key stakeholders to find effective and efficient solutions? Would you like to learn about how risk is managed and reported at UBS and become a subject matter expert on risk data?
If yes, you might be just the person we are looking for to help us to:

 

 • Capture business requirements, analyse and translate them into functional and nonfunctional specifications
 • Work with Functional Architects and other Business Analysts to ensure solutions are fit for purpose
 • Coordinate with IT on the design and testing of solutions
 • Organise user acceptance testing
 • Support and follow-up investigation of questions, issues, and defects
 • Prepare training and guidance to support the transition to run-the-bank
 • Prepare training and guidance to support the transition to run-the-bank
 • Ensure compliance with policies, standards and regulatory requirements
 • This roles provides a great opportunity to be at the forefront of regulatory-driven changes and the firm’s wider transition to the strategic reporting platform.

 

YOUR TEAM:
You will be working in the Credit Risk Change team within the Group Risk Control Change Management Unit in Zabierzów. Our mission is to make the bank ready for the future. Specifically, we work on FINMA, ECB and Federal Reserve Board (FRB) related topics, making sure their requirements are implemented, while at the same time optimizing functionality and efficiency for the bank overall. Current focus of the team is on the upcoming FRB regulation covering risk concentrations to related counterparties. The Credit Risk Change team is part of the wider Risk Control organization and works as an agent of change for our Risk Control colleagues. We are specialists from different backgrounds and we enjoy finding and implementing first-rate solutions due to our diverse backgrounds.

 

THE COMPANY VALUES:

 • Degree in a quantitative discipline, banking and finance, or relevant work experience
 • Knowledge of risk methodology, quantitative analysis, treasury or finance related topics
 • Strong analytical, problem-solving and synthesizing skills (you know how to figure things out)
 • Proficient in MS Excel and SQL
 • Previous exposure or familiarity with project development/project management approaches
 • Exposure to working under the Agile methodology is a plus

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony