Recruitment Team Leader

RESPONSIBILITIES:

 • Lead the recruitment and talent acquisition function and manage a team of HR & Recruitment Specialists
 • Develop and execute accelerated resourcing plan to support scaling up of the operations
 • Manage relations with Key Stakeholders
 • Be responsible for end-to-end recruitment processes for executive roles, partner with Hiring Managers to identify current and future hiring needs
 • Proactively liaise with Hiring Managers to set up priorities, report on recruitment status and mitigate the escalation risk
 • Give inputs and business insights to contribute to Talent Acquisition strategy
 • Develop employer branding strategies in cooperation with external Employer Branding Agency

 

 

 

WE ARE LOOKING FOR YOU, IF:

 • You are passionate about recruitment, creative in developing and executing strategies to insource talent and deliver delivering positive customer experience
 • You have solid experience in talent acquisition and recruitment roles (leadership experience is nice to have) in BPO/GBS environment
 • You have hands-on experience with candidate sourcing and interviewing but you are able to see the “big picture” and develop strategies
 • You feel confident with senior leadership roles as well as operatives high volume recruitment
 • You are able to deal with Senior Stakeholders and Managers
 • You are pro-active and able to act independently in a fast-paced, customer-centric and ever changing environment
 • You are driven by results, can plan and execute on your planning
 • You speak English fluently

 

THE COMPANY OFFERS:

 • Flexible working hours, home office possibility
 • Stable employment and social package (annual bonus, private medical care, group insurance, and other benefits)
 • Comfortable working environment: well-located office, relax room, fresh fruits, integration events and a friendly atmosphere
 • Opportunity to participate in engaging projects in an international environment

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony