Quality Expert with German

Develop yourself while:

  • Execution of QM and A&C accreditation tasks
  • Implementation, execution and controlling of global, regional and BS specific QM and accreditation standards and processes
  • Running, controlling and organizing operative quality and accreditation business within location  according to the actual needs and given standards, processes and defined tasks
  • Quality Assurance incl internal calibration and test equipment management acccording to given standards and as far as defined for this function
  • Preparing and intending internal audits
  • Running CAPA and NC activities
  • Creating and follow up of quality specific measures coming from complaint management, audits, improvement projects, QA, process and performant management, Q-Culture activities, accreditation activities or other corporate activities
  • Planning and providing management review
  • Supporting and training local team and departments regarding accreditation and quality topics
  • Implementing and controlling local QM /A&C KPI and data according to global, regional and BS specific QM standard and add PPI if needed
  • Creating and providing QM-report on basis of global, regional and BS requirements
  • Reducing quality and accreditation related risks
  • Contacting to authorities and externals like accreditation bodies regarding quality and A&C topics
  • Other delegated tasks

 

 

The company values:

  • Technical university degree or comparable
  • Job experience as Q manager > 3 years
  • Professional QM experience
  • Business English
  • Business German
  • Team oriented
  • Professional knowledge of quality tools, methods and processes
  • Very good and proven knowledge of norms like ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
  • Good knowledge of 170XX and other accreditation standards beneficial or required (depending of the intended work assignment
  • Internal auditor
  • Good skills as problem solver and improver
  • Assertiveness
  • Flexible
  • Good communicator

 

The company offers:

  • Stable position in a worldwide known German company with an excellent employer image, based on international standards
  • Prestigious place to work with very good reputation
  • Competitive salary
  • Comprehensive benefits package (health insurance, private healthcare, Multisport card etc.)
  • Real possibilities to develop your skills and qualifications

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony