Develop yourself while:

 • Responsible for implementation and controlling of the global Service Function QM strategy regarding ‘Audit Management’
 • Conducting internal Management System Audits
 • Monitoring NC management
 • Escalation and de-escalation of NC according to given procedures
 • Planning, preparation, performance and post-processing of internal audits:
 • Scheduling and internal audit planning with the affected units – eventually, where applicable with the audit team
 • Evaluation of documentation
 • Conducting internal audits on-site (eventually as lead auditor)
 • Documentation of good practices, non-conformities and recommendations
 • Audit reporting fulfilling all requirements in form and content
 • Follow-up of audit findings including evaluation of corrective and preventive actions
 • Supporting of the management review process
 • Supporting of the entire re-certification process
 • Maintaining and expanding expertise
 • Performing any other tasks as required

 

 

The company values:

 • Ability and willingness to extensive travel (ca. 80%), mainly Germany
 • Professional academic degree, preferably in engineering or economics/business administration or equivalent
 • Fluency in English, verbal and written (business English)
 • Business German beneficial
 • 4+ years’ experience as (internal) auditor (ISO 9001:2015)
 • Several years of experience in relevant senior positions involving the exercise of judgement, decision making
 • Problem solving and communication with managers, professionals, peers, customers and other interested parties
 • Proven track record of several years in quality management
 • Professional knowledge of quality tools, methods and processes
 • Additional knowledge of management system standards / normative documentation would be beneficial (ISO 14001:215, ISO 18001:2007, ISO 45001 and the ISO 17xxx series);
 • Knowledge of certification body’s processes
 • Certification as (internal) auditor
 • Ability and willingness to obtain IRCA certification as QMS Lead Auditor ISO 9001:2015
 • Integrity (trustworthy and confidence)
 • Relationship building, partnering and networking
 • Communication (concise reporting, ability to listen, presentation skills)
 • Self-reliant, decisive and morally courageous
 • Diversity (global mind-set and cultural awareness)
 • Continuous learning (nonstop curiosity)

 

 

The company offers:

 • Stable position in a worldwide known German company with an excellent employer image, based on international standards
 • Prestigious place to work with very good reputation
 • Competitive salary
 • Comprehensive benefits package (health insurance, private healthcare, Multisport card etc.)
 • Real possibilities to develop your skills and qualifications

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony