QA Engineer

IT

Responsibilities:

 • Perform requirements analysis to construct manual test scripts as well as identify opportunities for automation of repetitive tasks
 • Perform Test results analysis post execution of testing and provide feedback on areas of improvements in code
 • Assist in creating test strategy and plans for all the projects involved in using standards and methodologies defined by the organization. In smaller projects can also be responsible for creating test strategy
 • Develop system, integration and regression test cases based on test design best practices and based on experience
 •  Execute test cases  per the QA plan for the project and report progress of test execution as per organization standards
 • Maintain and design test data required for execution of testing
 • Maintain and store all test cases, test strategy and all necessary documentation for testing in central repository based on organization strategy
 • At a minimum, basic familiarity with automation frameworks.  Prefer some experience with Selenium and Java

 

Requirements:

 • Bachelor’s or Master’s degree (computer science or related)
 • 3-5 years of relevant work experience
 • Hard Skills:
 • Core
 • General IT knowledge
 • Understanding of quality assurance
 • Knowledge of software development methodologies
 • Basic SQL knowledge
 • Soft Skills:
 • Problem solving
 • Document and resolve problems
 • Drive for improvement
 • Self – improvement
 • Detail orientation
 • Precision and accuracy in day to day tasks is mandatory
 • Ownership Mentality

 

The company offers:

 • Being an important member of the organization, not a BPO/SSC
 • Meaningful job with possibilities to make a difference
 • Numerous learning and development opportunities – language courses, additional trainings
 • Atmosphere built on trust, support and mutual respect
 • Rich benefit and bonus package
 • Attractive salary reflecting skills, competencies and potential

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony