Product/Market Conduct Risk Responsible Reviewer – Internal Audit

Responsibilities:

 

 • monitoring the status, following up on and providing independent assurance on effective and sustainable remediation of identified risks – after issues are closed by management, Issue Assurance assesses whether issues with moderate to critical impact have been remediated effectively and sustainably
 • reviewing (conducting 1st level reviews) remediation steps submitted by management for issue closure to assess whether these have addressed the relevant original risks
 • documenting and communicate issues, root causes and risks, and providing practical, innovative, and value-added solutions to issues identified
 • engaging with internal and external stakeholders on issues related to individual items as well as remediation themes identified in different areas
 • building and maintaining strong relationship with key stakeholders
 • proactively contributing towards developing detailed procedures, guidance and FAQs for the issue assurance process
 • identifying, assessing and prioritizing process improvements / system enhancements

 

Requirements:

 

 • university degree, preferably in finance, banking or a quantitative field
 • several years of relevant experience in external or internal audit, compliance, internal risk management or control areas within the financial industry or professional services firms
 • knowledge of product risks, market conduct risk or business due diligence processes, including client investment lifecycle processes
 • strong analytical skills and quantitative approach to problem solving – you are able to quickly understand complex processes and challenge the status quo, identify risks and inadequacies in procedures, as well as propose practical and sustainable solutions
 • an excellent verbal and written command of English with the ability to effectively communicate with senior stakeholders
 • flexibility and willingness to handle various topics and to keep up with financial industry developments
 • curiosity and willingness to discover all aspects of the bank, with the ambition to advance your career in an international environment
 • reliability when working independently, with sound judgment for when to escalate issues

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony