Product Architect Business Analyst

Product Architect Business Analyst

ABOUT THE ROLE:

The Technology Specialist is part of the Product team and is one of the professionals who do
the work of delivering a potentially releasable increment of the product at the end of each
sprint. Product Teams are structured and empowered by the organization to organize and
manage their own work. The resulting synergy optimizes the Product Team’s overall efficiency
and effectiveness.
The Technology Specialist owns the end-to-end architecture for the product. He understands
Product Owners needs and converts them into solution architecture specifications in line with
overall architectural standards and roadmaps

RESPONSIBILITIES

• Working with the Product Owner to understand, elicit, analyze, document and
communicating program and platform/application requirements
• Participating in the selection of new technologies
• Providing guidance and coaching to other product team members on changes
throughout the design process
• Managing the quality of the solution and technical debt
• Maintaining awareness of emerging technologies, industry trends, and architecture
best practices; and evaluate them for applicability
• Keeping up with relevant developments in own functional area and ensure development, transfer and retention of knowledge
• Delivering working product enhancements with the allocated timescale and quality standards that minimize rework and aspire a zero defect culture
• You are self-organising with other team members. There is no separate management
layer, work is planned and executed by the team
• Supporting the Product Owner with facilitate the gathering, definition and prioritization of requirements with key stakeholders
• Supporting Product Owner to define and own the value definition of Stories
• Supporting the Product Owner to translates client’s business needs into product backlogs, user stories, detailed business requirements documents and use cases
• Completing the user stories with Acceptance Criteria
• Supporting the Product Owner to breakdown, decomposing and describing business needs into Stories
• Working ahead of team to elicit requirements for the next Sprint’s Stories
• Supporting the Product Owner to engage stakeholders to ensure the Product Team is receiving necessary inputs

REQUIREMENTS

• You have Bachelor/Master’s degree
• You speak English fluently
• 3-5 years of experience in area Global Commerce
• You have deep knowledge of Digital Analytics (Google Analytics)
• You have experience in rollout global solution operating across the markets
(preferred)
• You have experience with complex programs and projects
• You have excellent facilitation, presentation, and analysing skills
• You have business domain expertise for the relevant product
• You have skills in MS Excel, PowerPoint, and financial modelling
• You have experience of working in a deadline driven environment with rapid release
cycles
• You have experience in working with Business Intelligence Tools (nice to have)
• You have experience in rollout global solution operating across the markets (nice to have)

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony