ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zbudowanie i implementacja strategii rozwoju Spółki i zwiększenia dynamiki rozwoju, jak i obecności marki na rynku poprzez:
 • rozwój sieci sprzedaży (obecnie głównie sprzedaż bezpośrednia)
 • odnowienie i poszerzenie kanałów sprzedaży
 • implementację nowych rozwiązań handlowych i sprzedażowych
 • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji
 • odświeżenie działań marketingowych produktu
 • Bieżące działania hands-on w następującym zakresie:

 

OBSZAR HANDLOWY / MARKETINGOWY:

 • Tworzenie kluczowych ofert i prowadzenie strategicznych negocjacji handlowych co do warunków i cen realizacji zamówień (w tym umowy trójstronne; kompleksowe kalkulacje dla niestandardowych, unikatowych zleceń)
 • Kompleksowa obsługa handlowa zleceń eksportowych do Indii i EA (bezpośredni kontakt z Agentem firmy/via email lub raz do roku osobiście)
 • Wsparcie sprzedaży: udział w spotkaniach techniczno-handlowych z generalnymi wykonawcami
 • Zarządzanie zespołem handlowym: tworzenie polityki motywacyjnej i planów sprzedaży; doradztwo zespołowi w zakresie polityki cenowej, współpracy z kontrahentami
 • Nadzór i organizacja działalności marketingowej i reklamowej: komunikacja online, social media, kampanie Google i reklamowe w innych mediach, wydarzenia targowe, eventy branżowe
 • Udział w spotkaniach branżowych celem poszerzenia rynków zbytu
 • Nadzór nad bieżącą analizą konkurencji

 

OBSZAR PRODUKCYJNY:

 • Współpraca z Kierownikiem Produkcji w zakresie wytyczania celów i planów produkcyjnych, monitorowania ich realizacji i wykonania, wsparcia zespołu
 • Koordynacja produkcji projektów customowych i zleceń unikatowych
 • Monitorowanie wyników i kosztów produkcji, stanów magazynowych, materiałów produkcyjnych
 • Wdrożenia nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań i pomysłów technicznych w oparciu o idee własne i zespołowe

 

FINANSE:

 • Zarządzanie rocznym i miesięcznym planem kosztów i wydatków oraz kontynuacja /implementacja planu restrukturyzacyjnego/inwestycyjnego Spółki
 • Negocjacje finansowe z dostawcami
 • Współpraca z zespołem księgowości i kadr (zespoły outsourcing‘owe)
  w zakresie co-miesięcznych działań, jak i corocznych sprawozdań zarządu
 • Współpraca z biegłym rewidentem w zakresie corocznego audytu Spółki

 

ADMINISTRACJA:

 • Zarządzanie dokumentacją zewnętrzną, jak i wewnętrzną Spółki we współpracy z Office Managerem, nadzór nad bieżącymi sprawami administracyjnymi
 • Bieżąca analiza przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania spółek handlowych w sektorze budowlanym; współpraca z prawnikiem
 • Nadzór nad flotą samochodową, sprzętem, lokalami Spółki
 • Wsparcie rekrutacji stanowiskowej
 • Reprezentacja Spółki w instytucjach urzędowych, bankowych, sądach

 

FIRMA CENI:

 • Kilkuletnie doświadczenie w dziale handlowym/sprzedażowym na stanowisku Kierownika / Koordynatora
 • Gotowość do wzięcia odpowiedzialności za całościowe funkcjonowanie spółki, przy wsparciu kluczowych pracowników oraz udziałowców
 • Samodzielność, szybkość podejmowania decyzji i odwaga w działaniu
 • Znajomość specyfiki i bogate know-how branży budowlanej / architektonicznej / wykończeniowej
 • Wykształcenie techniczne / architektoniczne będzie mile widziane
 • Gotowość do podejmowania wyzwań
 • Can-do-attitude, wysoką inicjatywę i innowacyjność w działaniu
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (poziom B2)
 • Mobilność i gotowość do podróży służbowych

 

FIRMA MOŻE ZAOFEROWAĆ:

 • Dużą niezależność i pole do implementacji innowacyjnych rozwiązań, jak i realną możliwość kontynuacji ekspansji na rynkach zagranicznych
 • Kameralny klimat organizacyjny
 • Partycypację w osiąganych zyskach firmy (pakiet akcji spółki)
 • Znaczącą swobodę w kształtowaniu polityki firmy

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony