Oracle eBS Analyst

You will be working along with Business Users and the development team on the functional
requirements definition, design, implementation and maintenance of Oracle financial
applications like AR, GL, AP, FA etc. along with this you will be involved in Solution,
Designing, implementing other systems like Tax Reporting which include VAT, SAFT, e-
Invoicing, E-Book etc. Also in this position, you will be cooperating with the Global
technology Services – EMEA Applications Team and Business Users and Developers in
defining, prioritizing and executing application enhancements. You will also engage in
projects if needed with EMEA or global. Additionally, the position will play the critical role in
ensuring that Developers and Production Support Engineers have adequate clarification and
support on all business and functional requirements and specifications related to
applications.

 

DEVELOP YOURSELF WHILE:
 Gather requirements and scope definition with non-technical Business users
 Interview various non-technical managers to understand complex, dynamic business
rules/process and then create detailed, specific and comprehensive documentation
 Verify feasibility of Business User’s request functionality and business rules based on
existing technical systems and data structures
 Cooperate with Business Users, Developers, Management Team
 Effectively communicate to all levels of management and the development staff
 Keep the project team or management informed on projects status and progress

REQUIRED:
 Good knowledge of Oracle Financial Application modules like AR, AP, GL, FA etc,
schemes and development frameworks
 Experience with Oracle Applications modules
 Good knowledge of Oracle Application configurations
 Experience with implementations of Oracle applications
 Experience and good understanding of technologies like Web-Services, Middleware,
API.
 Basic knowledge with SQL based queries
 Good written and verbal communication skills, Fluent in English
 Able to self-motivate and self-manage

THE COMPANY OFFERS:
 Company laptop,
 In the office desk with docking station and two monitors,
 Working from Home possibilities,
 Personal development opportunities,
 International environment,
 Traveling (minimal required),

 Attractive salary, bonuses and benefits package including Luxmed VIP medical
package, MyBenefit System (Multisport or Cafeteria), private insurance,
entertainment events and many others,
 Good atmosphere at work and comfortable working environment with Herbalife
food, drinks and game corner,
 No dress code –
 Flexible working hours,
 Chance to share your ideas and continuously improve our processes,
 Opportunity to build up your expertise through coaching, soft skills and training
sessions.

 

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony