Network Infrastructure Specialist

IT

 

Main responsibilities:

 • In-depth knowledge of routing and switching based on CISCO enterprise class systems
 • Knowledge of Wireless Networks configuration and support in corporate environment with Wireless Network Controllers with centralized management console
 • Knowledge of SD WAN technology on support and optimization level, implementation knowledge is a plus.
 • Knowledge of Cloud networking (Azure / AWS)
 • Knowledge of and/or experience with working with the following network components: CISCO Switches, CISCO AP’s, CISCO WLC, CISCO Prime, CISCO ISE, AVAYA Switches, PRTG Monitoring, AVAYA Fabric, IP- Adress management, VLAN-configuration,
 • Knowledge of QoS best practices and ability to apply them on corporate class networks.
 • Broad experience in modern network infrastructure
 • Knowledge of emerging and new technologies such as SD WAN / Network As A Service
 • Network security knowledge (firewalling, proxy, reverse proxy)
 • Ability to work in multi vendor environment, with different support modes and models.
 • Ability to work with different service management / ticketing tools
 • Prior experience with ITIL processes, especially with Incident, Change and Problem Management

 

Responsibilities:

 • Degree – BA or BS in Computer Science, Information Technologies preferred
 • A minimum of 5 years of experience in IT networking
 • In-depth knowledge of routing and switching based on CISCO enterprise class systems
 • Knowledge of Wireless Networks configuration and support in corporate environment with Wireless Network Controllers with centralized management console
 • Knowledge of SD WAN technology on support and optimization level, implementation knowledge is a plus
 • Knowledge of Cloud networking (Azure / AWS)
 • Knowledge of and/or experience with working with the following network components: CISCO Switches, CISCO AP’s, CISCO WLC, CISCO Prime, CISCO ISE, AVAYA Switches, PRTG Monitoring, AVAYA Fabric, IP- Adress management, VLAN-configuration
 • Knowledge of QoS best practices and ability to apply them on corporate class networks
 • Broad experience in modern network infrastructure
 • Knowledge of emerging and new technologies such as SD WAN / Network As A Service
 • Network security knowledge (firewalling, proxy, reverse proxy.
 • Ability to work in multi-vendor environment, with different support modes and models
 • Ability to work with different service management / ticketing tools
 • Prior experience with ITIL processes, especially with Incident, Change and Problem Management
 • Fluent in English (German is a plus)
 • ITIL Knowledge on Foundation Level
 • Excellent communication skills
 • Some travel within EMEA expected ca. 10-15% yearly
 • Good communication / interpersonal skills
 • CISCO certification desirable
 • Willingness to learn and develop in different areas of technologies related with the position and current or future business needs

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony