MuleSoft Lead Developer

IT

We are  looking for a Lead MuleSoft Developer to strengthen the team which is responsible for Enterprise Application Integrations. This position requires skills and experience in building integrations with focus on security and high availability. As a Lead Developer, you will be responsible for professional growth of all team members in MuleSoft area. In the scope of the role is also to improve and enhance development standards within multi-cultural organization.

 

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Design and develop enterprise-class integration solutions using MuleSoft Anypoint Platform
 • Actively coordinate and support the team making sure implementation meets the timeline and expectations
 • Evaluate existing Mule connectors and build custom if required
 • Collaborate with Process Managers when analyzing and estimating project requirements
 • Help with application monitoring and provide L3 support
 • Handle incidents related to Mulesoft integrations
 • Force implementation of automated unit and integration testing
 • Shape and follow development guidelines and best practices
 • Manage and produce technical documentation

 

THE COMPANY VALUES

 • University degree in IT, Engineering or similar
 • Solid knowledge of MuleSoft Anypoint Platform and all its components (ESB, DataWeave, API Manager, Exchange, Design Center, Runtime Manager etc)
 • Some experience in building application integrations
 • Some experience in Java (Spring, Maven) and REST, SOAP, JSON and XML
 • Understanding of design patterns in integration area (Microservices, EDA, SOA etc)
 • Ability to design RAML definitions based on API-led connectivity guidelines
 • Experience with Git and DevOps practices, CI / CD (Azure DevOps is nice to have)
 • MuleSoft Developer or Architect certification is a big plus
 • Fluency in English, Polish, German is nice to have
 • Very good communication skills and open minded personality
 • Readiness to work in a structured way in unstructured work environment

 

THE COMPANY OFFERS

 • Opportunity to work in a global corporation based on international standards
 • Private medical care package
 • Access to a learning platform, certifications
 • Competitive salary and annual bonuses
 • Prestigious place to work with a very good reputation
 • People and performance oriented culture
 • Cooperation with experienced leaders and clear open-door culture
 • Flat hierarchy levels and fast decision making

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony