Mistrz Zmianowy Wydziału Odlewni

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Mistrza Zmianowego Wydziału Odlewni.

 

Miejscem pracy będzie Dolny Śląsk.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Organizowanie i nadzorowanie prac Wydziału Odlewni, dbanie o efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników
 • Zarządzanie pracą zmiany produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi reżimem technologicznym i przepisami BHP
 • Współpraca w rozwoju technologii i optymalizacji kosztów produkcji
 • Kwalifikowanie pracowników do wykonywania określonych prac, delegowanie zadań i przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych pracowników
 • Pozytywne motywowanie podległej kadry
 • Zapewnienie jakości i terminowości produkcji zgodnie z harmonogramem planowanych wysyłek
 • Zapewnienie bieżącego zaopatrzenia w materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania ciągłości pracy Wydziału
 • Prowadzenie wytopów w oparciu o wyznaczone parametry metalurgiczne
 • Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej
 • Prowadzenie nadzoru nad właściwą obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz dbałość o utrzymanie w sprawności parku maszynowego

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne
 • Doświadczenie na stanowisku Mistrza produkcji w odlewni żeliwa lub pokrewne
 • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
 • Znajomość maszyn i urządzeń odlewniczych
 • Pozytywne podejście do pracy oraz zaangażowanie w dążeniu do wspólnych celów
 • Umiejętność pracy w zespole i motywowania ludzi
 • Współpraca z przełożonymi

 

OFERUJEMY:

 • Odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość rozwoju osobistego oraz szkolenia zawodowe
 • Pracę w młodym zespole
 • Wsparcie w procesie adaptacji

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony