Marketing Strategy Advisor with German

 

You will represent our Client – a top global IT company, rewarded as the most attractive company to work for by graduates.
As Marketing Strategy Advisor you will work with existing business clients, ensuring the most suitable marketing solutions boost their advertising strategy and compaign efficiency.
You will have an unique opportunity to master your sales skills and develop knowledge in the area of advertising tools.

Do not have an experience? No worries – they will provide you with a complex 6-week training.

 

YOUR ROLE

 • Representing the client on the phone or via email, working with existing advertisers, providing them with recommendations to tailor their advertising strategy and campaigns
 • Analyzing and strategizing how to manage, and upsell the accounts
 • Contacting existing customers in your portfolio to a consultation
 • Working in a target-driven environment with individual sales targets along with being a part of a larger sales team increasing the Google Ads customer base
 • Problem-solving and consulting with clients to provide the best-selling solution for their advertising campaigns and encouraging them to try new marketing strategies
 • Navigating the client through Google Ads so they can implement campaign suggestions
 • Building a strong and trusting relationship with the client by optimizing their accounts using your analytical skill while increasing program revenue
 • Meeting your productivity requirements (KPIs) daily and being a team-player contributing to the overall team sales targets
 • Using your excellent verbal/written communication skills to sell based on value, not price

 

THE COMPANY VALUES

 • Fluency in German and English
 • Willingness to learn and achieve goals
 • Ability to act as an influencer and a persuader
 • Excellent communication skills
 • Ability to thrive in a target-driven sales environment
 • Ability to adapt quickly to change
 • Analytical skills and a creative mindset
 • Being technically-advanced
 • Preferred experience in Sales / Digital Marketing or Advertising / Google Ads
 • Knowledge of how to work with a CRM system recommended

 

THE COMPANY OFFERS

 • A competitive base salary + commission based on sales performance
 • Relocation package available (only for new hires outside Poland)
 • Continuous training
 • Flexible working hours
 • Friendly multicultural environment (17 nationalities in our office in Krakow)
 • End of quarter company parties (we love to celebrate successes!)
 • Partial language course reimbursement program
 • Private Medical Care (Medicover) with Dental Care Plan
 • Competitive glasses reimbursement
 • Multisport Card

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony