Marketing Strategy Advisor with Hungarian

DEVELOP YOURSELF WHILE:

You will be working with existing advertisers, providing them with recommendations to tailor their advertising strategy and campaigns on Google Ads.
• Analyze and strategize how to manage, and upsell the accounts
• Contact existing customers in your portfolio to a consultation
• Work in a target-driven environment with individual sales targets along with being a part of a larger sales team increasing the Google Ads customer base
• Problem-solve and consult with clients to provide the best-selling solution for their advertising campaigns and encourage them to try new marketing strategies
• Navigate the client through Google Ads so they can implement campaign suggestions
• Build a strong and trusting relationship with the client by optimizing their accounts using your analytical skill while increasing program revenue
• Meet your productivity requirements (KPIs) daily and be a team-player contributing to the overall team sales targets
• Use your excellent verbal/written communication skills to sell based on value, not price

THE COMPANY VALUES:

• You are fluent in Hungarian and English
• You like to learn and achieve goals
• You have excellent communication skills
• Thrive in a target-driven sales environment
• You can adapt quickly to change
• You are analytical and have a creative mindset
• You would consider yourself technically-advanced
• Preferred experience in Sales / Digital Marketing or Advertising / Google Ads would be nice
• Knowledge of how to work with a CRM system recommended

THE COMPANY OFFERS:

• A competitive base salary + Commission based on Sales performance
• Friendly multicultural environment (17 nationalities in our office in Krakow)
• End of quarter company parties (we love to celebrate successes!)
• Lots of possibilities to make friends during company parties, dinners and after work team activities
• Continuous training
• Flexible working hours
• Partial language course reimbursement program
• Private Medical Care (Medicover) with Dental Care Plan
• Eye Care Plan
• Multisport Card
• Fancy office space with Micro Kitchen and Relax Areas

aplikuj swoje !
więcej bieżących rekrutacji

Upuść tu plik aby wysłać CV

Kliknij aby wysłać nam swoje CV lub przenieś plik ze swojego komputera bezpośrednio do tego okna.

Upuść tu plik aby wysłać CV

Przed wysłaniem CV upewnij się, że zawiera ono aktualną klauzulę:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................

Dane osobowe zawarte w przesłanym przez Panią/Pana CV są przetwarzane przez Precision HR Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 19/18 w Krakowie, 31-055 w celu realizacji przez Precision HR aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, wobec udzielenia Administratorowi zgody na ich przetwarzanie celem przeprowadzenia rekrutacji w związku z poszukiwaniem przez Panią/Pana pracy.

Dane zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców: potencjalnym pracodawcom w ramach prowadzenia procesu rekrutacyjnego; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane kontaktowe; podmiotom prowadzącym serwery, na których znajdują się dane związane z rekrutacją.

Dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Precision HR Sp. z o.o. .

Twoje Cv jest ładowane

Do poprzedniej strony